"

Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

  • Adam Krawiec

Adam Krawiec

Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (od 2009 roku).

Kierownik Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Aktywni Pomorzanie – jednego z sześciu narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. W latach 1982 – 1992 nauczyciel matematyki w szkole podstawowej i średniej oraz podstaw matematyki w Studium Nauczycielskim w Gdańsku. Od 1992 r. do 2002 r. wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku. W latach 2002 do 2004 wicedyrektor, konsultant ds. jakości i ewaluacji, a następnie dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Pomorski Kurator Oświaty w latach 2006 -2007; od roku 2007 do 2008 Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu.

Uczestnik wielu kursów i form doskonalenia, w szczególności w zakresie ewaluacji pracy szkół i placówek, zarządzania w oświacie, brał udział w Programie TERM. Autor programów doskonalenia nauczycieli.

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600

 

 

  • belka_nr2(2)
  • spektrum
  • pasek logotypów

Forum Przedsiębiorstw 2024 jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Pomorski System Usług Informacyjnych i  Doradczych SPEKTRUM2030” finansowanego z funduszy unijnych, wdrażanych w ramach Fundusze Europejskie dla Pomorza, Działanie FEPM Wsparcie przedsiębiorstw.

Treść w stopce np: loga