"

Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

  • Hanna Machińska

Hanna Machińska

Jest prawniczką i działaczką społeczną z niezwykle bogatym dorobkiem w zakresie wdrażania europejskich standardów prawnych do prawa polskiego, w tym w dziedzinie ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego. Zawsze była też zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją.

Jest autorką wielu publikacji z zakresu ochrony praw człowieka, m.in. „Aksjologia w UE a Europejska Konwencja Praw Człowieka”, „Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej”, „Idea Europy” (red.), „Polska i Rada Europy”, „Niepełnosprawni na rynku pracy”.
W 1973 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1973 r. pracowała na tym wydziale. Tytuł naukowy doktora uzyskała w 1978 r. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku docenta.

W latach 1991-2002 pracowała w Centrum Europejskim UW, a w latach 2002-2010 pełniła funkcję  dyrektora Biura Informacji Rady Europy, a od 2011 r. do 3 marca 2017 r. była dyrektorką Biura Rady Europy.

W czasie akcesji Polski do Unii Europejskiej (w latach 2002-2004) pracowała jako ekspertka w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE). Była też członkinią Rady ds. Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji (2003), ekspertką w Komitecie Doradczym ds. Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości (2008-2010), członkinią Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych (2011-2016).W latach 2017-2022 była Zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich.W 2023 r. została ekspertką  w Senacie RP. Nadal jest pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji UW.

W latach 1991-2017 organizowała szkolenia sędziów i prokuratorów w zakresie stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a w latach 2000-2006 organizowała polsko-holenderskie studia podyplomowe dla administracji publicznej w zakresie prawa europejskiego.
W latach 1992-2010  była redaktorką naczelną Biuletynu Biura Rady Europy.

Od 26 września 2017 r.  do 31 grudnia 2022 r. Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

Odbyła staże w Komisji Europejskiej, Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie, na Uniwersytecie w Maastricht i Aarhus oraz we Florencji.

Została odznaczona m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Edukacji, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Sekretarza Generalnego Rady Europy oraz Prezydenta Austrii.Została również nagrodzona I nagrodą Fundacji im.Henryka Wujca oraz członkinią  honorową wielu stowarzyszeń.

W 2022 otrzymała tytuł doktora honoris causa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Zurychu.

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600

 

 

  • belka_nr2(2)
  • spektrum
  • pasek logotypów

Forum Przedsiębiorstw 2024 jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Pomorski System Usług Informacyjnych i  Doradczych SPEKTRUM2030” finansowanego z funduszy unijnych, wdrażanych w ramach Fundusze Europejskie dla Pomorza, Działanie FEPM Wsparcie przedsiębiorstw.

Treść w stopce np: loga