Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

  • zdjęcia

Prof. Jerzy Hausner

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Administracji Publicznej na Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja 2010-2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2015 członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Od 2018 członek High Level Industrial Roundtable „Industry 2030”. Laureat Nagrody Kisiela.

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530
poniedziałek-piątek 800-1600

Treść w stopce np: loga