"

Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

Jak bank może wspierać klientów w poszukiwaniu nowych rynków – Program Rozwoju Eksportu

Piotr Dylak, Dyrektor ds. rozwoju handlu zagranicznego BZ WBK Grupa Santander

 

Czas trwania: 25 minut

Cel: Przestawienie korzyści jakie dają partnerzy Programu Rozwoju Eksportu przedsiębiorcom. 

Zakres tematyczny prelekcji: Prezentacja kluczowych narzędzi Programu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorców.

Główne zagadnienia poruszane przez Prelegenta: Prezentacja programu Rozwoju eksportu oraz koalicji partnerów PRE. Prezentacja kluczowych narzędzi takich jak Santander Trade, Google Market Finder, GRS. Studium przypadku: „Jak Program Rozwoju Eksportu pomaga wejść na nowy rynek”

Korzyści dla uczestników: Pozyskanie wiedzy na temat narzędzi przydatnych przy planowaniu ekspansji zagranicznej.

Do kogo skierowana jest prelekcja: Przedsiębiorcy, właściciele firm, prezesi zarządu, dyrektorzy handlowi, dyrektorzy eksportu

 

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600

  • spektrum
  • 4389

Forum Przedsiębiorstw 2023 jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych, wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Treść w stopce np: loga