"

Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

FINANSE

Nowe realia na rynku finansowym i ich wpływ na dostęp do finansowania
w 2016 oraz 2017 roku 

Artur Głembocki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Portfela Korporacyjnego, BZWBK Grupa Santander

 

Czas trwania: 60 minut

Cel: Przedstawienie aktualnej sytuacji sektora finansowego w Polsce

Zakres tematyczny panelu: Wpływ nowych regulacji a podaż kredytów 

Główne zagadnienia poruszane przez Prelegenta: Przedstawienie czynników wpływających na podaż kredytów.  

Korzyści dla uczestników: Większe zrozumienie wpływu nowych regulacji na politykę kredytową Banków.

Do kogo skierowane jest wystąpienie: Przedsiębiorcy, osoby odpowiedzialne za finanse i strategie w firmach. 

 


Fundusze UE szansą na rozwój sektora B+R
Marek Trocha, Z-ca Dyrektora Działu Konsultingu i Rozliczeń, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

 

Czas trwania: 40 minut

Cel: Przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania na projekty B+R

Zakres tematyczny prelekcji: Możliwość pozyskania dofinansowania ze środków unijnych na projekty badawczo-rozwojowe, współfinansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Główne zagadnienia poruszane przez Prelegenta: 
1. Obecna sytuacja w sektorze B+R
2. Perspektywy rozwoju sektora B+R
3. Możliwości pozyskania dofinansowania projektów B+R ze środków UE

Korzyści dla uczestników:    
1. Otrzymanie wiedzy na temat możliwości uzyskania dofinansowania na projekty badawczo-rozwojowe ze środków UE
2. Przekazanie wiedzy na temat aktualnej sytuacji w sektorze B+R
3. Perspektywy rozwoju branży B+R do 2020 roku

Do kogo skierowana jest prelekcja: Mikroprzedsiębiorstwa, MŚP


Nowy wymiar kontroli podatkowych
Małgorzata Samborska - Senior Menedżer, Doradca Podatkowy, Grant Thornton

 

Czas trwania: 30 min

Cel: Przedstawienie nowych wymogów i oczekiwań wobec przedsiębiorców, u których pojawi się organ podatkowy

Zakres tematyczny: Nowe mechanizmy analizy i kontroli dokumentów przez organy podatkowe, plany i działania Ministerstwa Finansów zmierzające do poprawy ściągalności podatków

Główne zagadnienia poruszane przez Prelegenta:    
1. Obowiązek przekazywania danych (rejestrów, ksiąg rachunkowych) w Jednolitym Pliku Kontrolnym
2. Zmiany we właściwościach urzędów skarbowych – grupowanie podatników według branż ze wspólnym opiekunem
3. Nowe wymogi w dokumentacjach podatkowych – analizy branżowe, opis strategii, struktura podatnika
4. Centralny rejestr faktur

Korzyści dla uczestników: Pozyskanie wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi organów podatkowych w celu przygotowania się do ewentualnej kontroli

Do kogo skierowana jest prelekcja: Prelekcja skierowana jest do przedsiębiorców, dyrektorów finansowych, prezesów i członków zarządu, właścicieli, głównych księgowych, osób odpowiedzialnych za obliczenie i odprowadzenie podatków

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600

 

 

Patronaty honorowe. Patronaty medialne. Partnerzy.

  • belka_nr2
  • spektrum
  • 4389

Forum Przedsiębiorstw 2023 jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych, wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Treść w stopce np: loga