"

Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie kompetencjami pracowników - sposób na osiąganie celów firmy
Małgorzata Kamińska - Trener, konsultant, Prime Mentor Solutions&Training, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

 

Czas trwania: 3 godziny z przerwą 15 minut

Cel: Przybliżenie przedsiębiorcom związku kompetencji pracowników z poziomem realizowanych przez nich celów biznesowych, a co za tym idzie wypracowywaniem zysku dla organziacji

Zakres tematyczny prelekcji:    
1. Czym są kompetencje i ich powiązanie z wizją, misą i strategią przedsiębiorstwa
2. Jak firmy tworzą katalog kompetencji
3. Metody pomiaru kompetencji
4. System zarządzania przez kompetencje
5. Usługa MURSK dla przedsiębiorców

Korzyści dla uczestników: uczestnicy otrzymają wiedzę na temat wykorzystania systemu zarządzania przez kompetencje do budowania potencjału firmy

Do kogo skierowana jest prelekcja: właściciele firm, pracownicy kadr, działów HR

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600

  • spektrum
  • 4389

Forum Przedsiębiorstw 2023 jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych, wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Treść w stopce np: loga