"

Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

  • Katarzyna Syrówka

Katarzyna Syrówka

Akredytowana mentorka rozwoju talentów, drogi zawodowej oraz budowania poczucia dobrostanu pracowników EMCC na poziomie Practitioner level® oraz certyfikowany coach Gallupa, facylitatorka modelowania stanowiska pracy wg metodyki Job Crafting, praktyk biznesu z ponad 28-letnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznym, sprzedaży i konsultingu biznesowym, właścicielka marki syrowka.com. 
 
Autorka corocznego raportu FUTURE, ukazującego trendy rynku pracy i zawodów przyszłości. Wspiera w odkrywaniu potencjału zawodowego i zasobów, dzięki którym klienci skutecznie poprawiają jakość swojego życia i pracy!

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600

 

 

  • belka_nr2(2)
  • spektrum
  • pasek logotypów

Forum Przedsiębiorstw 2024 jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Pomorski System Usług Informacyjnych i  Doradczych SPEKTRUM2030” finansowanego z funduszy unijnych, wdrażanych w ramach Fundusze Europejskie dla Pomorza, Działanie FEPM Wsparcie przedsiębiorstw.

Treść w stopce np: loga