Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

  • Prof. Cezary Obracht-Prondzyński

Prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, kieruje Zakładem Antropologii Społecznej oraz Pomorskim Centrum Badań nad Kulturą, prezes Instytutu Kaszubskiego. Jest socjologiem, antropologiem i historykiem. Zainteresowania badawcze dotyczą problematyki Kaszub i Pomorza, uczestnictwa w kulturze, mniejszości narodowych i etnicznych, polityki regionalnej i samorządności. Jest autorem i współautorem ponad 30 książek, a redaktorem ponad 20. Napisał kilkaset artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych.

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600

Treść w stopce np: loga