Jak bank może wspierać klientów w poszukiwaniu nowych rynków – Program Rozwoju Eksportu

Piotr Dylak, Dyrektor ds. rozwoju handlu zagranicznego BZ WBK Grupa Santander

 

Czas trwania: 25 minut

Cel: Przestawienie korzyści jakie dają partnerzy Programu Rozwoju Eksportu przedsiębiorcom. 

Zakres tematyczny prelekcji: Prezentacja kluczowych narzędzi Programu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorców.

Główne zagadnienia poruszane przez Prelegenta: Prezentacja programu Rozwoju eksportu oraz koalicji partnerów PRE. Prezentacja kluczowych narzędzi takich jak Santander Trade, Google Market Finder, GRS. Studium przypadku: „Jak Program Rozwoju Eksportu pomaga wejść na nowy rynek”

Korzyści dla uczestników: Pozyskanie wiedzy na temat narzędzi przydatnych przy planowaniu ekspansji zagranicznej.

Do kogo skierowana jest prelekcja: Przedsiębiorcy, właściciele firm, prezesi zarządu, dyrektorzy handlowi, dyrektorzy eksportu

 

arp baner prawy