"

Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

  • Wołczyk_web

Joanna Wołczyk

Od wielu lat zawodowo związana z Agencją Rozwoju Pomorza S.A.

Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność ekonomika przedsiębiorstw. Doświadczenie zdobywała pracując w różnych zespołach, m.in. oceniając i rozliczając projekty finansowane z funduszy europejskich.

Współpracuje z organizacjami z otoczenia biznesu, zajmującymi się wspieraniem i rozwijaniem przedsiębiorczości. Na co dzień konsultuje pomysły biznesowe oraz biznesplany. Każdy projekt traktuje indywidualnie, jako świetną szansę na wielopoziomowy rozwój zarówno dla samego przedsiębiorcy, jak i regionu.

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600

  • spektrum
  • 4389

Forum Przedsiębiorstw 2023 jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych, wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Treść w stopce np: loga