"

Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

Tadeusz Iwański

  • Foto_TIW

Kierownik Działu Ukrainy, Białorusi i Mołdawii w Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, w latach 2011-2020 analityk ds. ukraińskich.

Absolwent Filologii Ukraińskiej oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, studiował również na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie oraz w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Instytucie Historii PAN.

Regularnie komentuje wydarzenia w Europie wschodniej dla mediów polskich i zagranicznych, publikuje m.in. w "Tygodniku Powszechnym" i "Nowej Europie Wschodniej".

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600

  • spektrum
  • 4389

Forum Przedsiębiorstw 2023 jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych, wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Treść w stopce np: loga