"

Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

  • 1_Łukasz_Kiliński_Coface_Poland

Łukasz Kiliński

Od listopada 2021 r. prezes Coface, jako Country Manager zarządza wszystkim obszarami działalności Coface w Polsce.

W Coface od 2007 roku, rozpoczął pracę jako Sales Manager w nowo powstałej spółce Coface Poland Factoring. Następnie przez cały okres kariery w Coface pełnił funkcje kierownicze, najpierw jako Head of Sales w spółce faktoringowej, a od 2011 roku jako Head of Commercial, odpowiadając za sprzedaż we wszystkich liniach biznesowych Coface: ubezpieczeniu należności, faktoringu, informacji gospodarczej i windykacji należności B2B.

W 2014 roku awansował na stanowisko Regional Commercial Director i przez trzy lata pracował w centrali Regionu Central & Eastern Europe w Wiedniu. Do Polski wrócił w 2017 roku i od tego czasu pełnił funkcję Commercial Director oraz Wiceprezesa Zarządu Coface w Polsce.

Przed dołączeniem do Coface Łukasz Kiliński zdobywał doświadczenie w sprzedaży i w finansach, pracując w bankach komercyjnych Raiffeisen, Pekao Faktoring, MFaktoring. Jest absolwentem studiów na kierunku International Business oraz Executive Master of Business Administration (EMBA). Jest częstym mówcą podczas branżowych konferencji i komentatorem uwarunkowań mających wpływ na ryzyko transakcji handlowych firm.

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600

  • spektrum
  • 4389

Forum Przedsiębiorstw 2023 jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych, wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Treść w stopce np: loga