"

Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

  • Andrzej Romaniuk_foto

Andrzej Romaniuk

Od 26 lat związany z firmą IKEA Retail Sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach różnego szczebla, jako pracownik, specjalista oraz kierownik w obszarach relacji z klientami, sprzedaży oraz HR.

Odpowiedzialny za proces onboardingu, rekrutację, plany szkoleniowe, a zarazem trener umiejętności miękkich.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku administracja publiczna oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej z siedzibą w Gdańsku (kierunek headhunter).

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600

  • spektrum
  • 4389

Forum Przedsiębiorstw 2023 jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych, wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Treść w stopce np: loga