"

Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

  • Beata Faracik_foto

Beata Faracik

Współzałożycielka i prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Prawniczka, ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), szczególnie w obszarze praw człowieka i biznesu. Łączy doświadczenie z pracy w administracji publicznej na stanowiskach eksperckich z zakresu praw człowieka (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), z sektorem prywatnym i w organizacjach pozarządowych (NGO) w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Działa na rzecz popularyzacji wiedzy w tym obszarze, posiada doświadczenie w nauczaniu oraz prowadzeniu szkoleń dla różnych grup odbiorców. Autorka publikacji z zakresu praw człowieka, CSR oraz praw człowieka w biznesie w języku polskim i angielskim.

Szczególnie interesuje ją problematyka systemowego podejścia administracji publicznej do wdrażania wytycznych ONZ w zakresie biznesu i praw człowieka, także przez przedsiębiorstwa. Jej ekspertyzę w tym zakresie docenił m.in. Parlament Europejski, zlecając opracowanie analiz i zapraszając kilkakrotnie do wystąpień eksperckich na posiedzeniach Podkomisji ds. Praw Człowieka; a także Komisja Europejska dla której konsultowała wytyczne w zakresie praw człowieka i biznesu dla sektora agencji rekrutacyjnych i pośrednictwa pracy. Od 2018 koordynatorka Grupy Roboczej ds. Osób Świadczących Pracę w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR przy Ministrze ds. Funduszy i Rozwoju Regionalnego, a wcześniej ds. Innowacji i Rozwoju oraz członkini Grupy Roboczej  ds. Rozwoju Raportowania Niefinansowego. Członkini Grupy Roboczej ds. Zrównoważonych Finansów powołanej przez Ministerstwo Finansów.

Ukończyła prawnicze studia magisterskie i europeistykę na UAM, studia podyplomowe z zakresu praw człowieka i własności intelektualnej (Raoul Wallenberg Institute, World Intellectual Property Organization Worldwide Academy, WIPO WA Fellow). Posiada status Associate Fellow of Higher Education Academy, należy do sieci Global Business and Human Rights Scholars Association i jest członkinią The BHRight Initiative for Interdisciplinary Research and Teaching on Business and Human Rights. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego standardu SA8000. Członkini International Law Association oraz Rady Programowej Amnesty International Polska. Od 2014 ekspertka współpracująca z Global Compact Network Polska. Ekspert zewnętrzny Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Członek panelu edytorów sekcji „Developments in the Field” czasopisma naukowego „The Business and Human Rights Journal” Cambridge University Press.

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600

  • spektrum
  • 4389

Forum Przedsiębiorstw 2023 jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych, wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Treść w stopce np: loga