"

Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

  • Robert Sroka_EGE0120

Robert Sroka

Dyrektor ds. odpowiedzialnego inwestowania na Europę Środkową w Abris Capital Partners. Członek Responsible Investment Roundtable Invest Europe. Wcześniej pracował w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć oraz Zespole Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju EY. W latach 2009-2014 stał na czele Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji w zespole opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów ds. CSR. Przewodniczył również pracom grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju.

Autor książek Nieodkryci przywódcy współczesnej etyki biznesu oraz Etyka i prawa człowieka w biznesie, a także wielu artykułów poświęconych etyce biznesu i ESG dostępnych na www.robertsroka.pl.

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600

  • spektrum
  • 4389

Forum Przedsiębiorstw 2023 jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych, wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Treść w stopce np: loga