Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

  • M.Gojło-Kaligowska

Małgorzata Gojło-Kaligowska

Dyrektorka zarządzająca w firmach społecznych prowadzonych przez Fundację Innowacji Społecznych: So Stay Hotel, kawiarnia Kuźnia oraz kawiarnia Wozownia.

Od 10 lat odpowiedzialna za planowanie strategiczne, zarządzanie operacyjne oraz łączenie orientacji rynkowej z odpowiedzialnością społeczną w firmach społecznych. Menedżer projektów wdrażających programy rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, która zaczyna swoją aktywność zawodową w firmach społecznych FIS.

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600

  • spektrum
  • 4389

Forum Przedsiębiorstw 2023 jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych, wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Treść w stopce np: loga