"

Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

  • Sylwia Gregorczyk-Abram

Sylwia Gregorczyk-Abram

Adwokatka i działaczka społeczna. Jest zaangażowana w organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ochrony praworządności oraz systemowych zmian w polskim systemie sprawiedliwości. Współtworzone przez nią organizacje – Komitet Obrony Sprawiedliwości i Wolne Sądy zajmują się monitorowaniem i archiwizowaniem przypadków wywierania politycznego nacisku na sędziów, adwokatów i radców oraz zapewnianiem tym osobom pomocy prawnej. Uczestniczy regularnie jako ekspertka w procesach legislacyjnych w parlamencie, a także w pracach zespołów parlamentarnych ds. Ładu Konstytucyjnego czy Reformy Wymiaru Sprawiedliwości. Uczestniczy regularnie w spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską, podczas których przedstawia obywatelskie i eksperckie spojrzenie na zmiany dokonywane w wymiarze sprawiedliwości w Polsce, w szczególności z punktu widzenia standardów Unii Europejskiej. Od 2017 jest współorganizatorką dziesiątek demonstracji i akcji protestacyjnych w sprawie obrony praworządności i represjonowanych sędziów.

Przed sądami i trybunałami reprezentuje mniejszości narodowe i seksualne, ofiary przemocy, a także ofiary nadużyć policji. Występuje przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w kluczowych postepowaniach dotyczących niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Wielokrotnie reprezentowała w postępowaniach sądowych sędziów Sądu Najwyższego, w tym Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego.

Jest pomysłodawczynią i realizatorką obywatelskiej akcji „Tydzień Konstytucyjny” – projektu edukacyjnego przeprowadzanego regularnie w szkołach w całym kraju, mającego na celu podnoszenie wśród dzieci i młodzieży znajomości Konstytucji i praw człowieka.

Zawodowo od 2006 związana z kancelarią Clifford Chance w Warszawie, gdzie odpowiada za praktykę pro bono. Laureatka Złotego Paragrafu w kategorii najlepszy adwokat w Polsce, znalazła się także w rankingu najbardziej wpływowych kobiet w Polsce „Forbes” za rok 2020. Stypendystka Yale University w ramach programu The Maurice R. Greenberg World Fellows Program.

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600

  • spektrum
  • 4389

Forum Przedsiębiorstw 2023 jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych, wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Treść w stopce np: loga