Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

  • ZRB(1)

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Prawniczka zajmująca się prawami człowieka, prezeska Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Na przełomie lat 2020/2021 obywatelska kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 2015-2021 odpowiadała za strategiczne postępowania sądowe w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a także za prace Okrągłego Stołu do walki z patotreściami w internecie przy RPO.

Absolwentka Leadership Academy for Poland, Marshall Memorial Fellowship i Obama Foundation Leaders Europe.

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600

  • spektrum
  • 4389

Forum Przedsiębiorstw 2023 jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych, wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Treść w stopce np: loga