Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

Katarzyna Kucz-Chmielecka

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1998–2008 rzecznik prasowy i naczelnik Biura Informacji i Promocji Miasta Sopotu, odpowiedzialna za koordynację polityki promocyjnej i informacyjnej miasta. W latach 2008-2017 kierownik Referatu Polityki Kulturalnej w Biurze Prezydenta ds. Kultury w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, odpowiedzialna za prowadzenie polityki kulturalnej miasta, w tym nadzór nad instytucjami kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk. W latach 2015-2018 pełnomocnik prezydenta Miasta Gdańska ds. projektu Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa, odpowiedzialna za merytoryczne i inwestycyjne przygotowanie do utworzenia nowej placówki na kulturalnej mapie Gdańska. W latach 2019-2021 Zastępca Dyrektora Gdańskiej Galerii Miejskiej. Obecnie ponownie związana z Sopotem, gdzie we współpracy z miastem, koordynuje z ramienia Sopockiej Organizacji Turystycznej działania związane z uzdrowiskowym charakterem Sopotu.

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530
poniedziałek-piątek 800-1600

Treść w stopce np: loga