"

Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

  • Anna Dziadkiewicz

Anna Dziadkiewicz

Doktor nauk ekonomicznych. Wykłada w Polsce i za granicą, m.in. w Portugalii, Turcji, Słowacji, Litwie, Francji i Włoszech. Wizytowała na uniwersytetach w Oksfordzie w Wielkiej Brytanii i Liege w Belgii. Prowadzi szkolenia na temat kreowania i zarządzania wizerunkiem firm oraz projektowania rozwiązań biznesowych w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju. Zaangażowana w realizację międzynarodowego projektu SB WELL (Wellbeing Tourism in the South Baltic Region – Guidelines for Good Practices & Promotion). Członek inicjatywy CIRCLESS – Centre for Interdisciplinary Research and Education in Circular Economy and Sustainability, którego gospodarzem jest Uniwersytet w Roskilde.

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600

  • spektrum
  • 4389

Forum Przedsiębiorstw 2023 jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych, wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Treść w stopce np: loga