"

Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

  • dr hab. Joanna Kulczycka

Joanna Kulczycka

Ekspertka w zakresie Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Pracownik Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz profesor nadzwyczajna Akademii Górniczo-Hutniczej. Profesjonalistka doceniania przez Unię Europejską oraz ONZ.

Od 2013 prezes zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (obecnie Krajowy Klaster Kluczowy). Od 2015 dyrektor biura Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji. Autorka ponad 200 publikacji naukowych. Uczestniczka i kierownik krajowych projektów badawczych, szkoleniowych, opracowań realizowanych dla jednostek samorządu terytorialnego i przemysłu. Ekspertka VI i VII Programów Ramowych Unii Europejskiej w zakresie technologii ochrony środowiska oraz nanotechnologii, a także ekspert oceniający projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Członek Grupy Doradców Komisji Europejskiej w Programie Horyzont 2020 oraz Komisji ds. Technologii i Analityki w Działalności Geologiczno-Górniczej Ministerstwa Środowiska, Rad Naukowych oraz Rad Nadzorczych KGHM Cuprum (2008-2016) oraz Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki.

 

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza SA
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600

  • spektrum
  • 4389

Forum Przedsiębiorstw 2023 jest organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych, wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Treść w stopce np: loga