Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

  • Wojciech Sujeta

Wojciech Sujeta

Menedżer ds. rynków finansowych Banku Pekao w regionie pomorskim.

Bankowiec z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie współpracy z przedsiębiorstwami z sektora SME oraz MID CORPORATE, nabytym m.in. w Banku Millennium i Raiffeisen Bank. Posiada doświadczenie w zakresie hedgingu operacyjnego i strategicznego oraz budowania strategii zarządzania ryzykiem walutowym i stopy procentowej. Od ponad 20 lat aktywnie związany z rynkami finansowymi, również jako indywidualny trader.

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530
poniedziałek-piątek 800-1600

Treść w stopce np: loga