Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

  • Michał Mańczak

Michał Mańczak

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej oraz studiów podyplomowych z zakresu Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Od 11 lat związany z branżą faktoringową. Aktualnie dyrektor sprzedaży SME i prokurent w Pekao Faktoring, odpowiedzialny za współpracę z firmami z segmentu MŚP.

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530
poniedziałek-piątek 800-1600

Treść w stopce np: loga