Forum Przedsiębiorstw

Treść strony

  • Ewa Sowiński

Ewa Sowińska

Biegły rewident z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w firmach audytorskich. W 2014 skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się także coachingiem biznesu oraz life coachingiem.

Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Od 1 października 2009 pełni także funkcję Partnera w ESO Audit. Jest członkiem Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, członkiem grupy doradczej przy MBA PG i przewodniczącą Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów. Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.

Wcześniej piastowała stanowisko członka Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki RP oraz Członka Zarządu PricewaterhouseCoopers.

Zasiada w jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne, w kapitułach konkursów VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu oraz Dyrektor Finansowy Roku. Jest członkiem Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Inicjuje spotkania integrujące pomorskie środowisko biznesowe, popularyzując zagadnienia humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz wspierania rozwoju talentów. Należy do Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.

Dane kontaktowe

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Al. Grunwaldzka 472D   
80-309 Gdańsk

to jest fotokod

NIP 583-000-20-02
REGON 190044530
poniedziałek-piątek 800-1600

Treść w stopce np: loga