REJESTRACJA   /  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

FORUM PRZEDSIĘBIORSTW

31 maja 2017 r.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Al. Zwycięstwa 96/86, Gdynia

Dane uczestnika:

Imię: * 
Nazwisko: * 
E-mail: * 
Telefon: * 
Stanowisko: * 

Dane firmy:

Nazwa firmy: * 
Adres siedziby firmy: * 
E-mail: * 
Telefon: * 
Zatrudnienie: *
Inne, jakie? 
Liczba zatrudnionych pracowników: * 
Branża: * 

Zgłaszam udział w następujacych spotkaniach:

 SESJA 1: 9:00-11:15

- Komentarz do aktualnych wydarzeń gospodarczych oraz ocena ich wpływu na MŚP
- Panel dyskusyjny pomorskich przedsiębiorstw

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. Bloki tematyczne odbywają się równolegle w tym samym czasie:

SESJA 2: 12:15 – 15:15

- Projektowanie doświadczeń pracownikówi klientów
- Przestrzeń biurowa w kontekcie motywowania i rozwijania potencjału pracowników        
- Jak zaplanować rozwój firmy z zaangażowanym zespołem?


- Dlaczego warto współpracować z uczelniami? (panel z przedstawicielami trójmiejskich uczelni)
- Potrzebna jest cała wioska, by wychować jedną ... innowację.
- Ochrona software w prawie autorskim i prawie patentowym
- Finansowa wartość dodana projektów B+R


- Leasing – nowości i sytuacja rynkowa
- Program Rozwoju Eksportu
- Firmowe Rewolucje – na czym polega program, kto się może zgłosić, co firmy mogą zyskać?
- Zmiany w podatkach w 2017 r.
- Ulga podatkowa z tytułu prowadzenia działlności B+R - kluczowe informacje oraz metody maksymalizacji korzyści
- Zarządzanie ryzykiem walutowym 


 

 Oświadczam iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Uczestnictwa w Forum Przedsiębiorstw i akceptuję jego postanowienia. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, dla potrzeb niezbędnych dla rekrutacji uczestników Forum Przedsiębiorstw, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). *


Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Agencja Rozwoju Pomorza S.A. i od partnerów Forum, informacji handlowych drogą elektroniczną w tym poczty elektronicznej na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej. Informacjami handlowymi będą w szczególności informacje o: spotkaniach informacyjnych, konferencjach i innych wydarzeniach gospodarczych, badaniach, usługach itp.


UWAGA!

Zgłoszenie jest poprawnie uzupełnione tylko wtedy, gdy po kliknięciu przycisku "Prześlij" pojawi się komunikat "Dziękujemy za wypełnienie formularza". Informacja ta nie oznacza zakwalifikowania się na Forum.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Forum Przedsiębiorstw będziemy informować odrębną wiadomością, wysłaną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt:
e-mail: forum@arp.gda.pl, tel. (58) 32 33 139


arp baner prawy