REJESTRACJA   /  

Rejestracja na Forum Przedsiębiorstw 2018 rozpocznie się 4 maja br.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

FORUM PRZEDSIĘBIORSTW

30 maja 2018 r.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Al. Zwycięstwa 96/86, Gdynia

DANE UCZESTNIKA:

Imię: * 
Nazwisko: * 
E-mail: * 
Telefon: * 
Stanowisko: * 

DANE FIRMY:

Nazwa firmy: * 
Adres siedziby firmy: * 
E-mail: * 
Telefon: * 
Zatrudnienie: *
Inne, jakie?
Liczba zatrudnionych pracowników: * 
Branża: * 


ZGŁASZAM UDZIAŁ W NASTĘPUJĄCYCH SPOTKANIACH:

 SESJA GŁÓWNA : 9:00-11:15
BLOK TEMATYCZNY: 12:15 – 15:15Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. Bloki tematyczne odbywają się równolegle w tym samym czasie.

 


 

 Oświadczam iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Uczestnictwa w Forum Przedsiębiorstw i akceptuję jego postanowienia. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. oraz Partnerów Forum moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Forum oraz projektu Pomorski Broker Eksportowy . Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO. *


Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Agencja Rozwoju Pomorza S.A. oraz od Partnerów Forum informacji handlowych w tym drogą elektroniczną na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej. Informacjami handlowymi będą w szczególności informacje o: spotkaniach informacyjnych, konferencjach i innych wydarzeniach gospodarczych, badaniach, usługach, ofercie itp. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) – (dalej jako: RODO) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Forum Przedsiębiorstw oraz projektu Pomorski Broker  Eksportowy oraz w celu wysyłania informacji handlowych w szczególności informacji o: spotkaniach informacyjnych, konferencjach i innych wydarzeniach gospodarczych, badaniach, usługach itp. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są Agencja Rozwoju Pomorza S.A. oraz partnerzy Forum, oraz Partnerzy Projektu Pomorski Broker Eksportowy.
  • Dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie informacji handlowej zostaną przekazane do przetwarzania Partnerom Forum.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody przesłanego na adres rodo@arp.gda.pl, zawierającego wskazanie imienia i nazwiska/nazwę instytucji, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): rodo@arp.gda.pl

UWAGA!

Zgłoszenie jest poprawnie uzupełnione tylko wtedy, gdy po kliknięciu przycisku "Prześlij" pojawi się komunikat "Dziękujemy za wypełnienie formularza". Informacja ta nie oznacza zakwalifikowania się na Forum.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Forum Przedsiębiorstw będziemy informować odrębną wiadomością, wysłaną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.


W razie problemów technicznych prosimy o kontakt:
e-mail: forum@arp.gda.pl, tel. (58) 32 33 228


Regulamin Uczestnictwa:

arp baner prawy