PRELEGENCI   /  


 

MACIEJ RELUGA
Członek Zarządu, Główny Ekonomista BZ WBK Grupa Santander

Absolwent kierunku Ilościowych Metod Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również program zarządzania finansowego na Uniwersytecie w Namur (Belgia). Od kilkunastu lat zajmuje się analizowaniem i prognozowaniem wskaźników ekonomicznych i zjawisk gospodarczych. Od połowy 2002 roku jest głównym ekonomistą Banku Zachodniego WBK, wcześniej pracował w NBP i ING. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach dotyczących instrumentów finansowych, metod prognozowania oraz zarządzania. W 2010 roku ukończył Senior Management Programme in Banking w Swiss Finance Institute. W 2012 roku ukończył Akademię Strategicznego Przywództwa w ICAN Institute. Oprócz języka ojczystego zna również angielski i francuski.
 

 


 

PIOTR CIECHOWICZ
Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza S.A. od 2007 r.

Nadzoruje prace Regionalnej Instytucji Finansującej, Działu Obsługi Inwestora oraz Działu Promocji. Wcześniej pełnił funkcję Wicedyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Współtwórca struktur wdrażania i zarządzania Funduszami Europejskimi na poziomie regionu w kolejnych okresach programowania UE, począwszy od wdrażania środków przedakcesyjnych po perspektywę 2014-2020. Odpowiedzialny za dystrybucję środków europejskich  dla firm oraz instytucji otoczenia biznesu w formie bezzwrotnych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 i w obecnej perspektywie 2014-2020 oraz Programu Krajowego Innowacyjna Gospodarka. Odpowiadał również za wdrażanie instrumentów zwrotnych przeznaczonych na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w ramach Inicjatywy Jessica. Nadzoruje funkcjonowanie kompleksowego systemu wsparcia inwestycji w regionie. 

 


 


Dr KALINA KUNOWSKA
doradca podatkowy, współwłaścicielka Kancelarii Doradztwa Podatkowego  S. C. Krzysztof Kunowski

Doradca podatkowy działający na rynku krajowym i zagranicznym od 1992 roku, członkini  Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej d/s Doradztwa Podatkowego Ministra Finansów III, V i obecnej VI Kadencji, ekspert podatkowy, autorka licznych ekspertyz i publikacji z zakresu podatków i prawa podatkowego, Pełnomocnik podatników w sporach administracyjnych i sądowych (WSA i NSA) z organami administracji skarbowej w sprawach podatkowych, egzekucyjnych i celnych, wieloletni wykładowca akademicki, stażystka California International Business University w San Diego USA.  


Prof. dr hab. PIOTR DOMINIAK
Politechnika Gdańska

Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, były dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii (1993-1999; 2005-2012), od 2016 roku prorektor PG odpowiedzialny za internacjonalizację i innowacje. Zajmuje się badaniami nad sektorem MSP. Opublikował m.in. „Sektor MSP we współczesnej gospodarce” (WN PWN 2005, nagroda MNiSzW), „Przedsiębiorczość nieproduktywna w świetle ekonomii instytucjonalnej” WN PWN 2016, współautorki: Julita Wasilczuk, Marzena Starnawska), „Zmiany strukturalne w gospodarce światowej” (2016, współautorzy: Ewa Lechman, Adam Marszk, Magdalena Olczyk, Aleksandra Parteka, Joanna Wolszczak-Derlacz). Kierował 4 edycjami badań „Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze”.


  

MACIEJ GRABSKI
Prezes Olivia Business Centre 

Jeden z liderów polskiej sceny biznesu, należący do najdynamiczniejszych inwestorów i organizatorów przedsiębiorczości na Pomorzu. Współautor sukcesu portalu Wirtualna Polska – pierwszy inwestor spółki i członek zarządu odpowiedzialny za business development. Wśród firm, które zainwestowały w prowadzone przez niego przedsięwzięcie były m.in. Intel oraz Prokom. Pomysłodawca i twórca Olivia Business Centre w Gdańsku, jednego z najnowocześniejszych hubów biznesowych w kraju, będącego jednocześnie największą inwestycją tego typu na Pomorzu. Wraz z finalizacją projektu Olivia Seven (budynek wznoszony jest równolegle z ultranowoczesnym Olivia Star) powierzchnia Olivii dedykowana firmom zwiększy się do 150 tys. mkw., czyniąc z OBC największy kompleks biurowy w Polsce. Maciej Grabski jest jednym z założycieli Business Angel Seedfund, funduszu kapitału zalążkowego, inwestującego w innowacyjne projekty typu start-up z obszaru teleinformatyki i biotechnologii. Pełni też funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Pekabex. W obszarze aktywności Grabskiego leżą inwestycje w przedsiębiorstwa wczesnych faz rozwoju oraz procesy akwizycyjne i restrukturyzacyjne spółek produkcyjnych. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w 1992 r. ukończył Wydział Prawa oraz Wydział Nauk Społecznych (sekcja Ekonomii).

  


LUCJAN IŻAKIEWICZ
Customer Experience Partner

Od 20 lat związany z pracą z zespołami sprzedażowymi. W innowacyjny sposób łączę metody Customer Experience, Insights Discovery oraz Facylitację. Bogate doświadczenie i praktyczną wiedzę zdobywał we wszystkich kanałach handlu detalicznego, zarówno po stronie producenta i dostawcy oraz po stronie sieci detalicznej m.in. w branżach FMCG, Consumer Electronics.

Od 2008 r. roku zajmuje się projektami skoncentrowanymi na rozwoju biznesu moich Klientów poprzez rozwój potencjału pracowników w ich organizacjach.

Na swoim koncie ma ponad 5000 godzin projektowych, w tym 20  projektów Insights Discovery zrealizowanych dla 200 uczestników: właścicieli firm, Zarządów, Udziałowców oraz Kadry Zarządzającej spółek handlowych.

 


 

MARTA BADURA
Konsultant ds. Badań i Rozwoju Przestrzeni Pracy, Grupa Nowy Styl

Psycholog, jako trener i konsultant zajmuje się kompleksowym wsparciem rozwoju organizacji. W ramach swoich działań zawodowych prowadzi szkolenia i warsztaty a także projektuje i wdraża zmiany w organizacjach (diagnoza i zmiana kultury organizacyjnej, modele kompetencyjne, diagnoza potencjału przy pomocy sesji AC/DC). 
 


 

 


KRZYSZTOF MALICKI
Prezes spółki celowej Politechniki Gdańskiej Excento Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Ukończył Profesjonalny kurs finansowy dla menedżerów w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. W 2010 roku nominacja do tytułu Top Manager. Szerokie doświadczenie w realizacji, wdrażaniu projektów badawczych i innowacyjnych.
Wiedza i doświadczenie z zakresu technologii IT, a także technologii związanych z wytwarzaniem energii, zarządzania i ekonomii. Autor kilkunastu publikacji naukowych i artykułów poświęconych komercjalizacji.
Pomysłodawca, założyciel i architekt kilku start-up'ow, z których większość działa do dzisiaj. Największy akcjonariusz i Przewodniczący Rady Nadzorczej Aiton Caldwell S.A. Przez wiele lat pracował w biznesie pełniąc funkcje kierownicze i zarządcze. Obecnie Pełnomocnik Rektora Politechniki Gdańskiej ds. komercjalizacji, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Prezes Zarządu spółki celowej Politechniki Gdańskiej (EXCENTO).


 


 

Dr KATARZYNA WALIGÓRA-BOREK
Broker innowacji, Specjalista ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Audytor

Posiada szerokie doświadczenie biznesowe, pracowała m.in. w Biurze Zarządzania Procesami Grupy LOTOS S.A., w Dziale Audytu Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania.
Autorka kilku publikacji naukowych. Obecnie wspiera działania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł krajowych oraz UE, tworzenia spółek spin-off, administrowania prawami własności intelektualnej, aktywizowania naukowców do współpracy z podmiotami gospodarczymi. Aktywnie uczestniczy w działaniach spółki celowej GUMed – Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o.

 


 

 

Dr inż. MAGDALENA KUKOWSKA-KASZUBA
Broker innowacji, Specjalista ds. Innowacji i Transferu Wiedzy

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze Life Science. Jest współtwórcą dwóch patentów na wynalazki z dziedziny biotechnologii, które zostały wdrożone na rynek. Czynnie uczestniczyła we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań do przemysłu oraz wprowadzaniu do obrotu wyrobów medycznych nowej generacji. W 2014 r. została laureatką Pomorskiego Biznesplanu prezentując projekt dotyczący ochrony własności przemysłowej innowacyjnych rozwiązań. Od kilku lat wspiera działania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie innowacji i transferu wiedzy do polskiej gospodarki. 

 
 


Dr KRZYSZTOF SZCZEPANIAK
V-ce Prezes Zarządu spółki celowej TechTransBalt Sp. z o. o.

Ma 43 lata. W 2014 r. został powołany przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (UG) do zarządu spółki celowej TechTransBalt Sp. z o. o., której głównym celem jest komercjalizacja wyników badań naukowych i projektów rozwojowych pracowników UG. Z pasją łączy pracę naukowo-badawczą z praktyką gospodarczą. Od października 2012 r. jest kierownikiem Zakładu Inwestycji w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Zarządzania UG. W tym samym roku został członkiem Rady Inwestycyjnej Funduszu JESSICA przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (UMWP). Jako ekspert, na zlecenie UMWP przeprowadzał ocenę ekonomiczno-finansową projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w latach 2007-13. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał w 2007 r. broniąc pracę na temat wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju infrastruktury komunalnej na przykładach państw Europy Zachodniej. W latach 2000-2008 był dyrektorem kilku wydziałów w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, między innymi Wydziału Polityki Gospodarczej oraz kierownikiem w Banku Zachodnim WBK. Poza UG jest także wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

 


 


MARTA MOKSA 
Managing Director coworkingu O4, OLIVIA BUSINESS CENTRE

Pasjonatka innowacji, edukacji i przedsiębiorczości, od wielu lat zarządzająca projektami łączącymi innowacyjności i biznes. Prawniczka z wykształcenia, menadżer projektów z doświadczenia. Wśród jej zawodowych doświadczeń najważniejsze to zarządzanie grupą serwisów tematycznych w ramach portalu Wirtualna Polska, zarządzanie startupami (także własnymi jako laureatka ogólnopolskich i lokalnych konkursów startupowych) oraz współtworzenie innowacji kształcenia nauczycieli o nazwie Szkoła Główna Mistrzostwa Edukacyjnego. Od ponad dwóch lat stoi na czele zespołu tworzącego jeden z największych coworkingów w Polsce – O4, działającego w ramach Olivia Business Centre. 
 


 

SZYMON KAMIŃSKI
Prezes Zarządu BZ WBK Leasing

Od 2011 roku w Grupie BZWBK, zarządza spółkami leasingowymi (finansowanie inwestycji/ leasing), osiągając rekordowe wzrosty biznesu - portfel ponad 6,8 mld PLN i łączna sprzedaż roczna powyżej 4 mld PLN wartości aktywów netto w roku 2016  - przy rekordowo niskich kosztach ryzyka i wysokiej efektywności kosztowej.

Szymon Kamiński, przez ponad 20 lat skutecznie zarządza biznesem w różnych sektorach: finansach, doradztwie, audycie i w przemyśle.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce, Skandynawii, Hiszpanii oraz wieloma projektami realizowanymi w Europie, na Dalekim Wschodzie i Ameryce Południowej.

Szymon Kamiński posiada wykształcenie techniczne i ekonomiczne nabyte w uczelniach polskich i zagranicznych (m.in. WSM, Akademia Morska, IMD Lausanne).


 


 
PIOTR DYLAK
Dyrektor handlu zagranicznego BZ WBK

Dyrektor handlu zagranicznego funkcje eksperckie oraz kierownicze w obszarach zarządzania ryzykiem oraz finansowania handlu w międzynarodowych instytucjach finansowych (np. Bank Handlowy, Kredyt Bank SA, Bank Zachodni WBK) 


 

 

 


 

WIESŁAW MACHERZYŃSKI
Dyrektor Biura Rozwoju Relacji z Klientami MŚP w Banku Zachodnim WBK

Pracuje w Banku od 2004 roku, od 2010 jako Dyrektor 1 Oddziału w Łodzi, następnie makroregionalny dyrektor segmentu 10-30. Od 2015 Dyrektor 2 Regionu w Łodzi. Zajmuje się projektowaniem kierunku rozwoju współpracy i relacji z Klientami MŚP, inicjowaniem i wspieraniem działań ukierunkowanych na pozyskiwanie klientów MŚP i rozwój współpracy we wszystkich kanałach sprzedaży.

 


 

 

MAŁGORZATA KAMIŃSKA
Trener, konsultant, Prime Mentor Solutions&Training

Dwanaście lat doświadczenia w prowadzeniu treningów w zakresie oceny i rozwoju kompetencji oraz w obszarze szeroko pojętego Zarządzania Zasobami Ludzkimi, także strategicznego zarządzania personelem. Jako trener zajmowała się zagadnieniami zarządzania personelem, począwszy od rekrutacji i selekcji, poprzez adaptację pracowników, motywację wynagradzanie, rozwój, ocenianie pracy, tworzenie ścieżek kariery kończąc na procesie zwalniania pracowników. Zajmuje się opracowywaniem systemów ocen, przygotowywaniem szkoleń „szytych na miarę” poprzedzonych wnikliwą analizą.

Posiada sześcioletnie doświadczenie w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem pracowników. Jako Kierownik zajmowała się organizacją pracy podległych pracowników oraz wsparciem ich rozwoju osobistego i zawodowego.

 


 

ŁUKASZ NARLOCH
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. / Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku

Doradca biznesowy Agencji Rozwoju Pomorza SA, absolwent wydziałów: Ekonomicznego i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim oraz Zarządzania i Ekonomii PG, doktorant. Od 8 lat zawodowo zajmuje się tematyką funduszy europejskich, przedsiębiorczości i zarządzania. 


 


 

dr inż. ANNA HAZNAR
Specjalista ds. własności przemysłowej, JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. j.


Specjalizuje się w prowadzeniu badań i poszukiwań patentowych, a także bierze udział w przygotowaniu zgłoszeń patentowych, wynalazków z dziedziny inżynierii materiałowej, fizyki, nanotechnologii oraz informatyki. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy badawczo-rozwojowej, w tym poszukiwaniach patentowych dot. wynalazków z zakresu nanotechnologii. Swoje bogate doświadczenie zdobywała m.in. w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, CCLRC Daresbury Laboratory AXIT sp. z o.o. czy Wrocławskim Centrum Badań (WCB EIT +). 

 

 


 

TOMASZ GAWLICZEK
Radca prawny, aplikant rzecznikowski JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. j.

Specjalizuje się w krajowych (UP RP), unijnych (EUIPO) oraz miedzynarodowych (WIPO) procedurach z zakresu praw znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Jako prawnik zajmuje się również postępowaniami spornymi oraz sprawami sądowymi z zakresu naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ponadto bierze udział w przygotowaniu kompleksowych opinii prawnych dotyczących szeroko rozumianych praw na dobrach niematerialnych. W kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi odpowiada za prawne aspekty krajowych (COBORU) 
i wspólnotowych (CPVO) postępowań dotyczących praw wyłącznych do nowych odmian roślin, w tym ich ochronę. Prowadzi działalność naukową. 

 


 

AGNIESZKA PASZTELANIEC-SCZERKOWSKA
Dyrektor Działu Rozliczeń i Konsulitngu, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Agnieszka Pasztaleniec-Szczerkowska jest Dyrektorem Działu Konsultingu i Rozliczeń w Agencji Rozwoju Pomorza S.A., posiada ponad siedmioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług doradczych skierowanych zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego, w tym doradztwa w zakresie finansów, zarządzania i planowania strategicznego, badań i analiz dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionów oraz Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.

 


 

 

MAREK TROCHA
Dział Konsultingu i Rozliczeń / Agencja Rozwoju Pomorza SA

Specjalizuje się w następujących obszarach:
-tworzenie modeli biznesowych
-analiza portfelowa i zarządzanie ryzykiem
-inwestycje na rynku kapitałowym
-analiza techniczna i fundamentalna
-pochodne instrumenty finansowe
-przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków UE

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (UG), specjalność: Finanse Międzynarodowe i Bankowość oraz „Podyplomowego Studium Doradztwa Finansowego” na Wydziale Prawa i Administracji UG.

 


 


AGNIESZKA MITORAJ
Dyrektor, doradca podatkowy; Poznań i region północno-zachodni, Deloitte Advisory sp. z o.o

Agnieszka Mitoraj jest doradcą podatkowym i dyrektorem w dziale Doradztwa Podatkowego w Deloitte, kieruje zespołem podatkowym w biurze w Gdańsku oraz zespołem ds. cen transferowych w regionie północno-zachodnim (Poznań, Gdańsk, Szczecin, Łódź). Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradzaniu klientom krajowym i międzynarodowym w kwestiach podatkowych związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstw. Agnieszka specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki cen transferowych. Kompleksowe doradztwo podatkowe dla wiodących spółek z branży transportowej, motoryzacyjnej, spożywczej, handlu detalicznego, meblarskiej, elektrotechnicznej.

 


 

DOMINIKA ORZOŁEK
Manager w zespole R&D and Government Incentives, Deloitte Advisory sp. z o.o.

posiada ponad 10 lat doświadczenia w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu niekomercyjnego finansowania działalności. Doradza na każdym etapie procesu pozyskania wsparcia: identyfikacji kwalifikowalnych działań i kosztów, analizy statusu prawnego, testów prywatnego inwestora, doboru efektywnego modelu finansowania, przygotowania kompletnych dokumentacji aplikacyjnych. Dodatkowo koordynuje zarządzanie projektem, tworzy procedury ich wdrażania i szkoli klientów z najlepszych praktyk korzystania z finansowania. 
 


 

 

KAMIL SŁOMIŃSKI
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. / Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

Specjalista w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich - Agencji Rozwoju Pomorza. Z funduszami europejskimi związany od 2008 roku. W tym czasie zajmował się pisaniem, realizacją i rozliczaniem projektów w szczególności w obszarach edukacji i przedsiębiorczości. Od 2 lat informuje w jaki sposób skutecznie i efektywnie korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania.


 


 
JAN CZECHOWICZ 
właściciel firmy PLASMET Czechowicz spółka jawna, Prezes Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 


PLASMET to firma rodzinna z 40-letnią tradycją, wyspecjalizowana w produkcji wyrobów metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Powstała z małego ślusarskiego zakładu rzemieślniczego, zatrudnia ponad 140 osób i dynamicznie się rozwija współpracując ze znanymi producentami samochodów oraz ośrodkami naukowymi, z sukcesem pozyskuje dotacje europejskie.  W 2015 roku firma otrzymała główną nagrodę w konkursie „Nasze Dobre z Pomorza”, a w br. zajęła trzecie miejsce w konkursie „Pomorska Nagroda Jakości”.

  


 

 

MARTA WOŹNY-TOMCZAK
Dyrektor firmy Personia

Jest autorką książki "Własny biznes - jak dojść do sukcesu", a także blogerką. Na swoim blogu www.JakProwadzicWlasnaFirme.pl udziela porad nt. przedsiębiorczości, zarządzania zespołem, zatrudniania ludzi i technik sprzedażowych. Posiada ponad 11-letnie doświadczenie sprzedażowe i trenerskie. Od 9 lat z sukcesem prowadzi własną firmę doradczo - szkoleniową Personia. Współpracuje z największymi firmami w Polsce i za granicą, a także czynnie wspiera sektor MSP. Z wykształcenia psycholog, z zamiłowania praktyk biznesu.

 


 

KRZYSZTOF IGIELSKI
Dyrektor Zarządzający Centrami Medyczno-Stomatologicznymi iMed, Współwłaściciel Igielski Ochrona Sp. z o.o.

Przedsiębiorca, pasjonat nowych technologii w ochronie zdrowia, wieloletni instruktor ZHP, zagorzały nurek. Współtwórca sukcesu gdyńskiej agencji ochrony IGIELSKI OCHRONA, która od siedemnastu lat zapewnia ochronę fizyczną prestiżowych nieruchomości na terenie Trójmiasta. Zaufało mu wiele osób ze środowisk biznesowych czy artystycznych, powierzając swoją ochronę osobistą, a organizatorzy takich imprez jak: Red Bull Air Race, Herbalife IRONMAN 70.3. czy Gdyński Festiwal Filmowy korzystali z jego wiedzy oraz doświadczenia przy ich realizacji. W ciągu ostatnich pięciu lat z sukcesem realizuje swą wizję centrum medycznego XXI wieku, będąc założycielem oraz Dyrektorem Zarządzającym sieci prywatnych placówek medycznych – Centrum Medyczno-Stomatologiczne IMED; miejsca gdzie prowadzi się pacjenta od konsultacji, przez diagnostykę, aż po rehabilitację – czyli przez cały zamknięty cykl leczenia. 


 


 

arp baner prawy